masoud.bandari

ویروس باکتری قارچ
نویسنده : مسعودبندری - ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳٩٠

بسم الله الرحمن الرحیم

ویروس ها:

 

ویژگی های مشترک ویروس ها:

 

- ساختار سلولی ندارند.

- میزبان اختصاصی ندارند.

- انگل اجباری درون سلولی هستند.

- با میکروسکوپ الکترونی قابل روئیت هستند.

- معمولا از اسید نکلنیک ساخته شده اند.

ویروس ها از نظر اسید نکلنیک به دو دسته تقسیم شده اند:(دی ان آ) دارهاو( آر ان آ)  ها دارها

 

 

طریق مختلف حمله ویروس:

- چرخه لیتیک:پس از تزریق اسید نکلنیک بلا فاصله همانند سازی شروع شده و تولید مثل ویروس آغاز می شود.

- چرخه لیزوژنی:اسید نکلنیک تزریق شده مدتی با ماده وراثتی سلول میزبان هم زیستی مسالمت آمیز می کند (پروویروس)و در شرایط مناسب فعال شده و تکثیر می باید.

 

 

چند بیماری ویروسی:

 

آبله مرغان،آنفولانزا،سرخچه،اریون،آبله،هپاتیت،ایدز،فلج اطفال،هاری،سرما خوردگی...

 

- ویروس ایدز:گروه خاصی از گلبول های سفید(لنفوسیت)را مورد حمله قرار می دهند.

- ویروئید ها: تک رشته ای از ملکول (آر ان آ)که کپسید ندارند و از عوامل مهم بیماری زا هستند.

- پریون ها(ویروس بدون اسید نکلنیک):پروتئین هایی که سبب بیماری هایی مثل جنون گاوی می شود.

 

 

 

باکتری ها

 

طبقه بندی باکتری ها از نظر:

الف:تغذیه

ب:شکل

ج:گروه بندی کلی

 

تغذیه:

 

- هترو تروف ها

- اتو تروف ها

 

شکل:

 

- کروی یا کوکسی ها

- میله ای یا باسیل ها

مار پیچی یا اسپریل ها

 

گروه بندی کلی:

 

- یو باکتری ها

آرکی باکتری ها

 

توضیحات:

 

دو زیر مجموعه ی هترو تروف ها انگل ها و ساپروفیت ها هستند.ساپروفیت ها سبب پوسیدگی و فاسد شدن غذاها می شوند.

دو زیر مجموعه ی انو تروف ها نیز فتو سنتز کننده ها که گروه کوچکی هستند که مثل گیاهان فتوسنتز می کنند و شیمو سنتز کننده ها که از انرژی واکنش های شیمیایی استفاده می کنند.این گروه از طریق برداشتن الکترون از ملکول های معدنی مثل متان،سولفیت هیدروژن،وآمونیاک انرژی به دست می آورند،در فرایند شوره گذاری و چرخه نیتروژن نقش دارند مانند نیتروزوموناس و نیترو باکتر.

 

 

 

نکات مهم:

 

- جنس دیوار سلولی یو باکتری ها از پپتید و گلیکن است.

- در دیواره ی آرکی باکتری ها پپتید و گلیکن وجود ندارد.

- ژن های یو باکتری ها اینترون ندارند ولی آرکی باکتری ها اینترون دارند.

 

 

***

 

 

- ماده وراثتی باکتری ها از نوع حلقوی برهنه است یعنی پروتئین های هیستونی ندارد.

 

- غشای هسته،میتوکند ری،دستگاه گلژی و...در باکتری ها دیده نمی شود.

 

- تولید مثل باکتری ها از طریق تقسیم دوتایی است.

 

- تاژک وسیله ی حرکتی ولی پیلی وسیله ی هم یوغی و اتصال باکتری به سطوح است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قارچ ها:

 

ویژگی های مهم قارچ ها:

 

- هترو تروف هستند.

- پیکر رشته ای دارند.

- دیواره ی سلولی از کتین دارند.

- میتوز هسته ای دارند.

 

نخینه:رشته ی سلولی است که در بعضی از قارچ ها دیواره دار و و در برخی بدون دیواره می باشد.

 

تولید مثل قارچ ها:

قارچ ها تاولید مثل جنسی و غیر جنسی دارن.قارچ ها بارها سازی هاگ ها ،که در هاگدان های نوک نخینه ها به وجود می آیند تولید مثل می کنند.

 

گروه بندی قارچ ها:

 

الف:زیگو میکوتا:هاگ ها در زیگوسپورانژ تولید می شوند مانند کپک نان نخینه بدون دیواره ی عرضی است.

ب: آسکومیکوتا:هاگ ها در آسک تولید می شوند و نخینه ها دیوار دارد.

 

ج- بازیدیو میکوتا:هاگ ها در درون اندام های بازیدی تولید می شوندو نخینه دارای دیواره ی عرضی است.زنگ ها،پفکی و چتری.

د- دئو ترومیست ها:تولید مثل جنسی ندارندمانند قارچ لای انگشتان پا و پنی سیلیوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغذیه:

قند ها،لیپید ها،پروتئین ها،مواد معدنی،ویتامین های قابل حل در چربی،ویتامین های قابل حل در آب.

 

قند ها:گلوکز و فروکتز از تک قندی های معروف هستند.ساکاروز(از ساقه ی نیشکر و ریشه ی چغندر)و لاکتوز (قند شیر)از دو قندی های معروف هستند.از چند قندی ها می توان به نشاسته و گلیکوژن اشاره کرد ولی سلولز به عنوان غذا برای انسان محسوب نمی شود چون آنزیم تجزیه کننده آن در بدن ما وجود ندارد.

 

لیپید ها:نقش ساختاری دارد(غشاهای سلولی)،نقش عایقی در زیر پوست دارد،حکم ضربه گیر برای اندام هایی مانند قلب دارد،برخی هورمون هارا می سازد.

 

نکته:کلسترول که نوعی لیپید است در مقابل نور خورشید به ویتامین (دی) تبدیل می شود.

 

مواد معدنی:سدیم،کلسیم،آهن.

 

سدیم:در فعالیت های عصبی و ماهیچه ای نقش داردو کمبود آن برابر با گرفتگی عضلات می شود.

کلسیم:در انقباض ماهیچه ها،سختی استخان و انعقاد خون نقش دارد.

آهن:در ساختار هموگلبین به کار رفته و کمبود آن موجب آنمی می شود.

 

پروتئین ها:کمبود پروتئین در دوران کودکی سبب کواشیورکور می شود. از میان غذاها شیر ،تخم مرغ و گوشت دارای بیشترین تعداد آمینواسید ضروری است.

 

ویتامین های قابل حل در چربی:

 

ویتامین (آ):کمبود آن سبب شب کوری و کمبود شدید آن سبب گزرو فتالمی پیش ماده آن کاروتن موجود در  هویج است.

ویتامین (دی):(کلسیفرول)که کمبود آن سبب راشیتیسم است.

ویتامین(کا):در انعقاد خون در محل زخم ها نقش دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ویتامین های قابل حل در آب:                                                                      

 

تیامین:کمبود آن بیماری بریبری می شودو در سبوس گندم یا برنج وجود دارد.

 

ریبوفلاوین:کمبود آن سبب ایجاد زخم در اطراف دهان می شود.

 

نیاسین:کمبود آن سبب بیماری پلاگر می شود.

 

کوبال آمین:در تولید گلبول های قرمز نقش دارد.کمبود آن سبب کم خونی می شود.

 

اسید آسکوربیک:کمبود آن موجب بیماری آسکوروی می شود.حرارت آن را نابود می کند.این ویتامین در سبزیجات و مرکبات وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ویروس ها:

 

ویژگی های مشترک ویروس ها:

 

- ساختار سلولی ندارند.

- میزبان اختصاصی ندارند.

- انگل اجباری درون سلولی هستند.

- با میکروسکوپ الکترونی قابل روئیت هستند.

- معمولا از اسید نکلنیک ساخته شده اند.

ویروس ها از نظر اسید نکلنیک به دو دسته تقسیم شده اند:(دی ان آ) دارهاو( آر ان آ)  ها دارها

 

 

طریق مختلف حمله ویروس:

- چرخه لیتیک:پس از تزریق اسید نکلنیک بلا فاصله همانند سازی شروع شده و تولید مثل ویروس آغاز می شود.

- چرخه لیزوژنی:اسید نکلنیک تزریق شده مدتی با ماده وراثتی سلول میزبان هم زیستی مسالمت آمیز می کند (پروویروس)و در شرایط مناسب فعال شده و تکثیر می باید.

 

 

چند بیماری ویروسی:

 

آبله مرغان،آنفولانزا،سرخچه،اریون،آبله،هپاتیت،ایدز،فلج اطفال،هاری،سرما خوردگی...

 

- ویروس ایدز:گروه خاصی از گلبول های سفید(لنفوسیت)را مورد حمله قرار می دهند.

- ویروئید ها: تک رشته ای از ملکول (آر ان آ)که کپسید ندارند و از عوامل مهم بیماری زا هستند.

- پریون ها(ویروس بدون اسید نکلنیک):پروتئین هایی که سبب بیماری هایی مثل جنون گاوی می شود.

 

 

 

باکتری ها

 

طبقه بندی باکتری ها از نظر:

الف:تغذیه

ب:شکل

ج:گروه بندی کلی

 

تغذیه:

 

- هترو تروف ها

- اتو تروف ها

 

شکل:

 

- کروی یا کوکسی ها

- میله ای یا باسیل ها

مار پیچی یا اسپریل ها

 

گروه بندی کلی:

 

- یو باکتری ها

آرکی باکتری ها

 

توضیحات:

 

دو زیر مجموعه ی هترو تروف ها انگل ها و ساپروفیت ها هستند.ساپروفیت ها سبب پوسیدگی و فاسد شدن غذاها می شوند.

دو زیر مجموعه ی انو تروف ها نیز فتو سنتز کننده ها که گروه کوچکی هستند که مثل گیاهان فتوسنتز می کنند و شیمو سنتز کننده ها که از انرژی واکنش های شیمیایی استفاده می کنند.این گروه از طریق برداشتن الکترون از ملکول های معدنی مثل متان،سولفیت هیدروژن،وآمونیاک انرژی به دست می آورند،در فرایند شوره گذاری و چرخه نیتروژن نقش دارند مانند نیتروزوموناس و نیترو باکتر.

 

 

 

نکات مهم:

 

- جنس دیوار سلولی یو باکتری ها از پپتید و گلیکن است.

- در دیواره ی آرکی باکتری ها پپتید و گلیکن وجود ندارد.

- ژن های یو باکتری ها اینترون ندارند ولی آرکی باکتری ها اینترون دارند.

 

 

***

 

 

- ماده وراثتی باکتری ها از نوع حلقوی برهنه است یعنی پروتئین های هیستونی ندارد.

 

- غشای هسته،میتوکند ری،دستگاه گلژی و...در باکتری ها دیده نمی شود.

 

- تولید مثل باکتری ها از طریق تقسیم دوتایی است.

 

- تاژک وسیله ی حرکتی ولی پیلی وسیله ی هم یوغی و اتصال باکتری به سطوح است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قارچ ها:

 

ویژگی های مهم قارچ ها:

 

- هترو تروف هستند.

- پیکر رشته ای دارند.

- دیواره ی سلولی از کتین دارند.

- میتوز هسته ای دارند.

 

نخینه:رشته ی سلولی است که در بعضی از قارچ ها دیواره دار و و در برخی بدون دیواره می باشد.

 

تولید مثل قارچ ها:

قارچ ها تاولید مثل جنسی و غیر جنسی دارن.قارچ ها بارها سازی هاگ ها ،که در هاگدان های نوک نخینه ها به وجود می آیند تولید مثل می کنند.

 

گروه بندی قارچ ها:

 

الف:زیگو میکوتا:هاگ ها در زیگوسپورانژ تولید می شوند مانند کپک نان نخینه بدون دیواره ی عرضی است.

ب: آسکومیکوتا:هاگ ها در آسک تولید می شوند و نخینه ها دیوار دارد.

 

ج- بازیدیو میکوتا:هاگ ها در درون اندام های بازیدی تولید می شوندو نخینه دارای دیواره ی عرضی است.زنگ ها،پفکی و چتری.

د- دئو ترومیست ها:تولید مثل جنسی ندارندمانند قارچ لای انگشتان پا و پنی سیلیوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغذیه:

قند ها،لیپید ها،پروتئین ها،مواد معدنی،ویتامین های قابل حل در چربی،ویتامین های قابل حل در آب.

 

قند ها:گلوکز و فروکتز از تک قندی های معروف هستند.ساکاروز(از ساقه ی نیشکر و ریشه ی چغندر)و لاکتوز (قند شیر)از دو قندی های معروف هستند.از چند قندی ها می توان به نشاسته و گلیکوژن اشاره کرد ولی سلولز به عنوان غذا برای انسان محسوب نمی شود چون آنزیم تجزیه کننده آن در بدن ما وجود ندارد.

 

لیپید ها:نقش ساختاری دارد(غشاهای سلولی)،نقش عایقی در زیر پوست دارد،حکم ضربه گیر برای اندام هایی مانند قلب دارد،برخی هورمون هارا می سازد.

 

نکته:کلسترول که نوعی لیپید است در مقابل نور خورشید به ویتامین (دی) تبدیل می شود.

 

مواد معدنی:سدیم،کلسیم،آهن.

 

سدیم:در فعالیت های عصبی و ماهیچه ای نقش داردو کمبود آن برابر با گرفتگی عضلات می شود.

کلسیم:در انقباض ماهیچه ها،سختی استخان و انعقاد خون نقش دارد.

آهن:در ساختار هموگلبین به کار رفته و کمبود آن موجب آنمی می شود.

 

پروتئین ها:کمبود پروتئین در دوران کودکی سبب کواشیورکور می شود. از میان غذاها شیر ،تخم مرغ و گوشت دارای بیشترین تعداد آمینواسید ضروری است.

 

ویتامین های قابل حل در چربی:

 

ویتامین (آ):کمبود آن سبب شب کوری و کمبود شدید آن سبب گزرو فتالمی پیش ماده آن کاروتن موجود در  هویج است.

ویتامین (دی):(کلسیفرول)که کمبود آن سبب راشیتیسم است.

ویتامین(کا):در انعقاد خون در محل زخم ها نقش دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ویتامین های قابل حل در آب:                                                                      

 

تیامین:کمبود آن بیماری بریبری می شودو در سبوس گندم یا برنج وجود دارد.

 

ریبوفلاوین:کمبود آن سبب ایجاد زخم در اطراف دهان می شود.

 

نیاسین:کمبود آن سبب بیماری پلاگر می شود.

 

کوبال آمین:در تولید گلبول های قرمز نقش دارد.کمبود آن سبب کم خونی می شود.

 

اسید آسکوربیک:کمبود آن موجب بیماری آسکوروی می شود.حرارت آن را نابود می کند.این ویتامین در سبزیجات و مرکبات وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ویروس ها:

 

ویژگی های مشترک ویروس ها:

 

- ساختار سلولی ندارند.

- میزبان اختصاصی ندارند.

- انگل اجباری درون سلولی هستند.

- با میکروسکوپ الکترونی قابل روئیت هستند.

- معمولا از اسید نکلنیک ساخته شده اند.

ویروس ها از نظر اسید نکلنیک به دو دسته تقسیم شده اند:(دی ان آ) دارهاو( آر ان آ)  ها دارها

 

 

طریق مختلف حمله ویروس:

- چرخه لیتیک:پس از تزریق اسید نکلنیک بلا فاصله همانند سازی شروع شده و تولید مثل ویروس آغاز می شود.

- چرخه لیزوژنی:اسید نکلنیک تزریق شده مدتی با ماده وراثتی سلول میزبان هم زیستی مسالمت آمیز می کند (پروویروس)و در شرایط مناسب فعال شده و تکثیر می باید.

 

 

چند بیماری ویروسی:

 

آبله مرغان،آنفولانزا،سرخچه،اریون،آبله،هپاتیت،ایدز،فلج اطفال،هاری،سرما خوردگی...

 

- ویروس ایدز:گروه خاصی از گلبول های سفید(لنفوسیت)را مورد حمله قرار می دهند.

- ویروئید ها: تک رشته ای از ملکول (آر ان آ)که کپسید ندارند و از عوامل مهم بیماری زا هستند.

- پریون ها(ویروس بدون اسید نکلنیک):پروتئین هایی که سبب بیماری هایی مثل جنون گاوی می شود.

 

 

 

باکتری ها

 

طبقه بندی باکتری ها از نظر:

الف:تغذیه

ب:شکل

ج:گروه بندی کلی

 

تغذیه:

 

- هترو تروف ها

- اتو تروف ها

 

شکل:

 

- کروی یا کوکسی ها

- میله ای یا باسیل ها

مار پیچی یا اسپریل ها

 

گروه بندی کلی:

 

- یو باکتری ها

آرکی باکتری ها

 

توضیحات:

 

دو زیر مجموعه ی هترو تروف ها انگل ها و ساپروفیت ها هستند.ساپروفیت ها سبب پوسیدگی و فاسد شدن غذاها می شوند.

دو زیر مجموعه ی انو تروف ها نیز فتو سنتز کننده ها که گروه کوچکی هستند که مثل گیاهان فتوسنتز می کنند و شیمو سنتز کننده ها که از انرژی واکنش های شیمیایی استفاده می کنند.این گروه از طریق برداشتن الکترون از ملکول های معدنی مثل متان،سولفیت هیدروژن،وآمونیاک انرژی به دست می آورند،در فرایند شوره گذاری و چرخه نیتروژن نقش دارند مانند نیتروزوموناس و نیترو باکتر.

 

 

 

نکات مهم:

 

- جنس دیوار سلولی یو باکتری ها از پپتید و گلیکن است.

- در دیواره ی آرکی باکتری ها پپتید و گلیکن وجود ندارد.

- ژن های یو باکتری ها اینترون ندارند ولی آرکی باکتری ها اینترون دارند.

 

 

***

 

 

- ماده وراثتی باکتری ها از نوع حلقوی برهنه است یعنی پروتئین های هیستونی ندارد.

 

- غشای هسته،میتوکند ری،دستگاه گلژی و...در باکتری ها دیده نمی شود.

 

- تولید مثل باکتری ها از طریق تقسیم دوتایی است.

 

- تاژک وسیله ی حرکتی ولی پیلی وسیله ی هم یوغی و اتصال باکتری به سطوح است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قارچ ها:

 

ویژگی های مهم قارچ ها:

 

- هترو تروف هستند.

- پیکر رشته ای دارند.

- دیواره ی سلولی از کتین دارند.

- میتوز هسته ای دارند.

 

نخینه:رشته ی سلولی است که در بعضی از قارچ ها دیواره دار و و در برخی بدون دیواره می باشد.

 

تولید مثل قارچ ها:

قارچ ها تاولید مثل جنسی و غیر جنسی دارن.قارچ ها بارها سازی هاگ ها ،که در هاگدان های نوک نخینه ها به وجود می آیند تولید مثل می کنند.

 

گروه بندی قارچ ها:

 

الف:زیگو میکوتا:هاگ ها در زیگوسپورانژ تولید می شوند مانند کپک نان نخینه بدون دیواره ی عرضی است.

ب: آسکومیکوتا:هاگ ها در آسک تولید می شوند و نخینه ها دیوار دارد.

 

ج- بازیدیو میکوتا:هاگ ها در درون اندام های بازیدی تولید می شوندو نخینه دارای دیواره ی عرضی است.زنگ ها،پفکی و چتری.

د- دئو ترومیست ها:تولید مثل جنسی ندارندمانند قارچ لای انگشتان پا و پنی سیلیوم.

 

 

 

 

 

تغذیه:

قند ها،لیپید ها،پروتئین ها،مواد معدنی،ویتامین های قابل حل در چربی،ویتامین های قابل حل در آب.

 

قند ها:گلوکز و فروکتز از تک قندی های معروف هستند.ساکاروز(از ساقه ی نیشکر و ریشه ی چغندر)و لاکتوز (قند شیر)از دو قندی های معروف هستند.از چند قندی ها می توان به نشاسته و گلیکوژن اشاره کرد ولی سلولز به عنوان غذا برای انسان محسوب نمی شود چون آنزیم تجزیه کننده آن در بدن ما وجود ندارد.

 

لیپید ها:نقش ساختاری دارد(غشاهای سلولی)،نقش عایقی در زیر پوست دارد،حکم ضربه گیر برای اندام هایی مانند قلب دارد،برخی هورمون هارا می سازد.

 

نکته:کلسترول که نوعی لیپید است در مقابل نور خورشید به ویتامین (دی) تبدیل می شود.

 

مواد معدنی:سدیم،کلسیم،آهن.

 

سدیم:در فعالیت های عصبی و ماهیچه ای نقش داردو کمبود آن برابر با گرفتگی عضلات می شود.

کلسیم:در انقباض ماهیچه ها،سختی استخان و انعقاد خون نقش دارد.

آهن:در ساختار هموگلبین به کار رفته و کمبود آن موجب آنمی می شود.

 

پروتئین ها:کمبود پروتئین در دوران کودکی سبب کواشیورکور می شود. از میان غذاها شیر ،تخم مرغ و گوشت دارای بیشترین تعداد آمینواسید ضروری است.

 

ویتامین های قابل حل در چربی:

 

ویتامین (آ):کمبود آن سبب شب کوری و کمبود شدید آن سبب گزرو فتالمی پیش ماده آن کاروتن موجود در  هویج است.

ویتامین (دی):(کلسیفرول)که کمبود آن سبب راشیتیسم است.

ویتامین(کا):در انعقاد خون در محل زخم ها نقش دارد

ویتامین های قابل حل در آب:                                                                      

 

تیامین:کمبود آن بیماری بریبری می شودو در سبوس گندم یا برنج وجود دارد.

 

ریبوفلاوین:کمبود آن سبب ایجاد زخم در اطراف دهان می شود.

 

نیاسین:کمبود آن سبب بیماری پلاگر می شود.

 

کوبال آمین:در تولید گلبول های قرمز نقش دارد.کمبود آن سبب کم خونی می شود.

 

اسید آسکوربیک:کمبود آن موجب بیماری آسکوروی می شود.حرارت آن را نابود می کند.این ویتامین در سبزیجات و مرکبات وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


comment نظرات ()